Видеозапись лекций по истории Финляндии “Из чего состоит Финляндия?”

Видеозапись лекций на финском языке, посвященные истории финских земель со средних веков. Лекции 2017 года, зачитанные в рамках семинара День наук (Tieteen päivät).
Ведущий семинара – профессор университета Тампере Пертти Хаапала.

  • “Что было до того, как появилась Финляндия? Финляндия с начала средних веков по 1500-е годы”, читает доктор философии ун. Тампере Тапио Салминен.
  • Лекция проф. Петри Каронена из ун. Ювяскюля.
  • “Взлёт Финляндии. Начало глобальной истории”, лекция проф. Пертти Хаапала из ун. Тампере.

Puheenjohtaja: professori Pertti Haapala (Tampereen yliopisto) Filosofian tohtori Tapio Salminen (Tampereen yliopisto): Mitä oli, kun ei ollut Suomea? Käsitys Suomesta keskiajalta 1500-luvulle Professori Petri Karonen (Jyväskylän yliopisto) Professori Pertti Haapala (Tampereen yliopisto): Suomi nousuun! Globaalin alku Kansallinen historia on aaterakennelma, jolla on kaksi juurta: todellisuus ja mielikuvitus. Nationalismi edustaa jälkimmäistä, se on keksittyä historiaa, mutta sekin on todellisten ihmisten keksimää. Suomalaisille “Suomen historia” on maailman selvin asia. Se on meidän historiamme, josta on tullut myös rakas identiteetti. Tässä sessiossa kysytään, mistä Suomen historia on syntynyt. Tässä ei perata kuitenkaan historiankirjoitusta eli sitä, miten Suomen historia on pantu paperille, vaan mikä on ollut se “kansallinen” todellisuus, johon sen sanotaan perustuvan. Mielenkiintoista on muun muassa se, miksi historiakuvasta on tullut kansallinen silloin kun maailma on kansainvälistynyt ja nimenomaan ulkoiset tekijät ovat muokanneet paikallista maailmaa. Tätä ristiriitaa tarkastellaan kolmessa esityksessä, jotka purkavat “kantasuomalaista” historiakuvaa vertaamalla sitä todellisuuteen (niin uskomme). Puhujat kuuluvat Suomen Akatemian Yhteiskunnan historian huippuyksikköön.