Лекция по истории финских племен в древнее время и период античности

Лекция на финском языке, посвященная древней истории финских племен, территории расселения финнов и истории изучения этого вопроса.
В рамках семинара Дни наук (Tieteen päivät) 2017 года.

Professori Mika Lavento: Suomalaisuuden alkuperän tutkiminen monitieteisyyden näkökulmasta (johdanto) Dosentti Petri Halinen (Helsingin yliopisto): Esihistorian näkemys Suomen väestöhistoriaan Dosentti Päivi Onkamo (Helsingin yliopisto): Mitä geenit kertovat suomalaisten alkuperästä? Filosofian tohtori Outi Vesakoski (Turun yliopisto): Uusia näkökulmia suomalaisuuden kielelliseen alkuperään Sessiossa käsitellään suomaisuuden alkuperää arkeologian, genetiikan ja kielitieteen näkökulmasta. Tarkastelun kohteena on koko lähes 11 000 vuoden ajanjakso, jonka ajalta väestöstä on löytynyt arkeologisia jälkiä Suomesta. Humanistisia ja luonnontieteitä yhdistämällä voidaan esittää malleja ihmisten siirtymisestä Suomeen sekä tarkastella kielten ja kulttuurien näkymistä suhteessa uusiin geneettisiin havaintoihin. Eri tieteenalojen perusteella pystytään tekemään ehdotuksia siitä, mistä ja milloin ihmisiä on tullut maamme ja kuinka kulttuurikuva on muuttunut. Pystymme lisäksi esittämään näkemyksiä siitä, millaisia jälkiä muinaisista asutusvirtauksista voidaan nähdä nykysuomalaisissa. Paikka: Luentosali 1, Helsingin yliopiston päärakennus Päivä: Torstai 12.1. Aika: 12.15 – 14.15 Professori Mika Lavento: Suomalaisuuden alkuperän tutkiminen monitieteisyyden näkökulmasta (johdanto) Dosentti Petri Halinen (Helsingin yliopisto): Esihistorian näkemys Suomen väestöhistoriaan Dosentti Päivi Onkamo (Helsingin yliopisto): Mitä geenit kertovat suomalaisten alkuperästä? Filosofian tohtori Outi Vesakoski (Turun yliopisto): Uusia näkökulmia suomalaisuuden kielelliseen alkuperään Sessiossa käsitellään suomaisuuden alkuperää arkeologian, genetiikan ja kielitieteen näkökulmasta. Tarkastelun kohteena on koko lähes 11 000 vuoden ajanjakso, jonka ajalta väestöstä on löytynyt arkeologisia jälkiä Suomesta. Humanistisia ja luonnontieteitä yhdistämällä voidaan esittää malleja ihmisten siirtymisestä Suomeen sekä tarkastella kielten ja kulttuurien näkymistä suhteessa uusiin geneettisiin havaintoihin. Eri tieteenalojen perusteella pystytään tekemään ehdotuksia siitä, mistä ja milloin ihmisiä on tullut maamme ja kuinka kulttuurikuva on muuttunut. Pystymme lisäksi esittämään näkemyksiä siitä, millaisia jälkiä muinaisista asutusvirtauksista voidaan nähdä nykysuomalaisissa.