Inkerin Liitto. Perustiedot

Liiton päätoimipiste on Pietarissa. Liitolla on toimitilat myös Hatsinassa, johon v. 2000 on perustettu suomalainen monitoimikeskus, Taaitsassa, Pushkinissa ja Jaamassa.
Inkerin Liiton päätavoite on «inkerinsuomalaisten säilyttäminen eetnisenä yhteisönä omassa synnyinmaassaan Inkerinmaalla». Yhdistyksen toiminta kohdistuu merkittävin määrin suomenkielen opetukseen ja suomalaisen kulttuurin kehittämiseen. IL järjestää suomen kursseja ympäri Inkeriä, harrastaa folkloorityötä (yhdistyksen yhteydessä toimii kansankuoroja ja -yhtyeitä), pitää isot kansanjuhlat, joista suurimmat ovat säännölliset juhannusjuhlat.

Inkerin Liitto yrittää tyydyttää tavallisten ihmisten tarpeita. Sen avulla on luotu vanhusten palvelutalojen verkosto. Palvelutalot on rakennettu Taaitsaan, Kelttoon, Tyröön ja Pietariin. Inkerinsuomalaisia autetaan työpaikkojen etsinnässä, tätä varten v. 2000 on perustettu oma inkeriläistyövoimatoimistomme. Järjestetään ammatti-täydennyskoulutusohjelmia.
Inkerin Liitto tarjoaa juristin palveluja esim. rehabilitointiasioissa, järjestää mahdollisuuksien mukaan nuoriso- ja lastentoimintaa.
Inkerin Liitto pitää Evankelis-luterilaista Inkerin kirkkoa omana strategisena yhteistyökumppanina.

Inkerin Liitto ylläpitää suhteita inkeriläisten veljesliittoihin Karjalassa, Virossa, Ruotsissa ja Suomessa, se pitää erittäin tärkeänä monipuolisten suhteiden kehittämistä Suomeen päin. Yhteistyössä Suomen hallituksen kanssa lL toteuttaa v. 1999-2002 Inkerinsuomalaisten tukiprojektia. Sillä on yhteistoimintaa useiden suomalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa kuten esim. Villa Inkeri ry, Voluntate ry ym. Ruotsin Inkeri-liiton avulla IL sai v. 1999-2000 tukihankkeen ruotsalaiselta SIDA-nimiseltä tukijärjestöltä.

Inkerin Liitto osallistuu v. 1997 perustetun ulkosuomalaisparlamentin toimintaan, se edustaa inkerinsuomalaisia suomalais-ugrilaisten kansojen liikkeessä sekä Edustamattomien kansojen ja valtioiden järjestössä.

Tiedustelut Inkerin Liiton toiminnasta puhelimitse +7-812-113 25 56, tai sähköitse wkokko@mail.ru