Pietarin Inkerin Liiton toimipiste on Pietarissa. Inkerin Liitolla on toimitilat myös Hatsinassa, johon v. 2000 on perustettu suomalainen monitoimikeskus.
Inkerin Liiton päätavoite on “inkerinsuomalaisten säilyttäminen eetnisenä yhteisönä omassa synnyinmaassaan Inkerinmaalla”. Yhdistyksen toiminta kohdistuu merkittävin määrin suomenkielen opetukseen ja suomalaisen kulttuurin kehittämiseen. IL järjestää suomen kursseja, harrastaa folkloorityötä (yhdistyksen yhteydessä toimii kansankuoroja ja -yhtyeitä), pitää isot kansanjuhlat, joista suurimmat ovat säännölliset juhannusjuhlat.

Inkerin Liitton avulla oli luotu vanhusten palvelutalojen verkosto. Palvelutalot olivat rakennettu Taaitsaan, Kelttoon, Tyröön ja Pietariin. Inkerinsuomalaisia autetiin työpaikkojen etsinnässä, tätä varten v. 2000 oli perustettu oma inkeriläistyövoimatoimistomme (nykyään ei enää toimi). Järjestetiin ammatti-täydennyskoulutusohjelmia.
Inkerin Liitto tarjoaa juristin palveluja esim. rehabilitointiasioissa, järjestää mahdollisuuksien mukaan nuoriso- ja lastentoimintaa, mm suomen kielen kursseja lasten varten, lastenleirejä Inkerissä ja Suomessa.
Inkerin Liitto pitää Evankelis-luterilaista Inkerin kirkkoa omana strategisena yhteistyökumppanina.

Inkerin Liitto ylläpitää suhteita inkeriläisten veljesliittoihin Karjalassa, Virossa, Ruotsissa ja Suomessa, se pitää erittäin tärkeänä monipuolisten suhteiden kehittämistä Suomeen päin. Yhteistyössä Suomen hallituksen kanssa lL toteuttaa v. 1999-2002 Inkerinsuomalaisten tukiprojektia. Sillä on yhteistoimintaa useiden suomalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa kuten esim. Villa Inkeri ry, Voluntate ry ym. Ruotsin Inkeri-liiton avulla IL sai v. 1999-2000 tukihankkeen ruotsalaiselta SIDA-nimiseltä tukijärjestöltä.

Inkerin Liitto osallistuu v. 1997 perustetun ulkosuomalaisparlamentin toimintaan, se edustaa inkerinsuomalaisia suomalais-ugrilaisten kansojen liikkeessä sekä Edustamattomien kansojen ja valtioiden järjestössä.

Tiedustelut Inkerin Liiton toiminnasta puhelimitse +7 (812) 713-25-56, tai sähköitse inkerinliitto@mail.ru