Vuodesta 1989 alkaen Inkerin Liitto on säännöllisesti järjestänyt kesäjuhlansa. Tänä vuonna ne pidettiin juhannuslauantaina 25. kesäkuuta Systärpekissä. Juhlien järjestelystä vastasi Pietarin Inkerin Liitto (pj Elena Tikka) ja yhdistyksemme oli saanut huomattavaa tukea Systärpekin kaupunginjohdolta ja Pietarin kansallisuuksien talolta.

Juhlapaikka oli järjestetty historiallisessa Dubki puistossa ja kaikki – urheilukenttä, työpajoja, suveniiri- ja nakkikioskeja oli mukavasti lähekkäin. Näyttämön edessä liehui kolme lippua – Systärpekin, inkerinsuomalaisten ja Pietarin kaupungin. Kahden kansallislaulun soitettua juhlat avasi IL:n puheenjohtaja Aleksanteri Kirjanen. Hänen kädessään oli asiapapereita ja yleisöä yllättäen hän kertoi, että Inkerin Liiton on maksettava sakko siitä, että yhdistyksen leimasimessa on teksti ”väärällä kielellä”, siis suomeksi.

Tervehdyssanat lausuivat Kurortni piirikunnan, Systärpekin kaupungin, Pietarin kansallisuus- ja siirtolaisuuspolitiikan komitean sekä Pietarin kansallisuuksien talon edustajat. Puheita seurasi iso ja monipuolinen konserttiohjelma, jota juonsivat Wladimir Kokko ja Aina Jaakkola.

Tavattoman paljon konserttiosuudessa tanssittiin. Tanssivat pietarilainen Piirileikki+, tanssi Pietarin virolaisten Neevo, tanssivat vieraat Virosta ja osaajat pystyivät tanssittamaan myös yleisöä. Lauluista mieleen jäivät pietarilaisten (Talomerkkien, Kotikonnun ja Pietarin yliopiston suomenkielen opiskelijoiden lauluryhmän) esitykset. Ohjelman helmeksi voi sanoa inkerinsuomalaisten vanhimman perinneyhtyeen Toksovan Röntysköjen kappaleita, joissa oli laulaminen ja tanssiminen yhdessä. Nämä tasokkaat esitykset vain valmensivat noin kolmensadan hengen juhlaväkeä huippuhetkeksi eli petroskoilaisen Sattuma yhtyeen esiintymiseksi. Arto Rinteen johtaman bändin loistava esitys liikutti jokaista läsnä ollutta.

Onnistuneet juhlat päättyivät juhannuskokon polttoon, mikä tapahtui luonnonkauniilla Suomen lahden hiekkarannalla.

Wladimir Kokko

Начиная с 1989 года регулярно «Инкерин Лиитто» проводит свой летний праздник. Нынче он состоялся в субботу Юханнуса 25-го июня в Сестрорецке. За организацию праздника отвечал СПб общество «Инкерин Лиитто» (предс. Елена Тикка) и наше общество получило значительную поддержку от руководства города Сестрорецк и Санкт-Петербургского дома национальностей.

Местом праздника служил исторический парк «Дубки», и всё – спортивная площадка, мастерские ремесленников, киоски с сувенирами и сосисками – были удобно расположены рядом друг с другом. Перед сценой развивались три флага: Сестрорецка, ингерманландских финнов и Петербурга. После того, как отзвучали два гимна, праздник открыл председатель «ИЛ» Александр Кирьянен. В его руках были документы, и, удивив публику, он сообщил, что «Инкерин Лиитто» предстоит заплатить штраф за то, что на печати союза есть текст на «неправильном», т.е. финском языке.

Приветствия произнесли представители Курортного района, города Сестрорецка, Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, а также Санкт-Петербургского дома национальностей. Вслед за речами началась большая и разнообразная концертная программа, которую вели Владимир Кокко и Айна Яккола.

В концертной программе было необычно много танцев. Танцевали петербургские «Пиирилейкки+», питерский эстонский ансамбль «Неево», гости из Эстонии и «профессионалы» сумели вовлечь в танцы публику. Из песен запомнились выступления петербуржцев (ансамблей «Таломеркит», «Котиконту» и студентов, изучающих финский в СПбГУ). Жемчужиной программы можно назвать яркие номера старейшего фольклорного ансамбля ингерманландских финнов «Рёнтюшки» из Токсова, в них органично сочетались и пение, и танец. Все эти качественные выступления подготовили примерно 300 участников праздника к его апогею – выступлению петрозаводского ансамбля «Саттума». Блестящее выступление команды под руководством Арто Ринне тронуло каждого присутствовавшего.

Удавшийся праздник завершился зажжением традиционного костра, это происходило на живописном берегу Финского залива. (Фото Л.Бабурина, С.Парккинен, О.Уйманен.)

Владимир Кокко

4.7.2016